Regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken – Utbyggnad till dubbelspår på Svealandsbanan, delen Strängnäs - Härad

Diarienummer : 2010/1120/184
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: