Redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av biologisk mångfald, sammanställd information om ekosystemtjänster samt grön infrastruktur, Naturvårdsverkets rapport, december 2012

Diarienummer : 2013/319/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: