”Redovisning av uppdrag om förstudie om uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer för gynnsam bevarandestatus”

Diarienummer : 2011/1336/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: