Redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havs- och vattenmyndigheten

Diarienummer : 2013/1886/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: