Redovisning av förlängd prövotidsutredning avseende bortledande av grundvatten från Törnskogstunneln i Sollentuna kommun, Stockholms län

Diarienummer : 2013/1377/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: