Rapporten God Havsmiljö 2020; Del 1: Inledande bedömning, Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer, föreskrift om vad som kännetecknar god miljötillstatus samt miljökvalitetsnormer för Nordsjön och Östersjön

Diarienummer : 2012/616/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad: