PTS förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

Diarienummer : 2009/2424/184
Departement/Myndighet : PTS Post & telestyrelsen
Besvarad: