Promemoria med förslag till kustbevakningsdataförordning

Diarienummer : 2012/216/10.1
Departement/Myndighet : Försvarsdepartementet
Besvarad: