”Prissatt vatten?” (SOU 2010:7) och Naturvårdsverkets rapporter 6345 och 6346 ”Vidareutveckling av förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor”

Diarienummer : 2010/902/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: