Post- och Telestyrelsens förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen

Diarienummer : 2011/758/184
Departement/Myndighet : PTS Post- och Telestyrelsen
Besvarad: