Planerad vindkraftsetablering vid Ivarsboda, Umeå och Robertsfors kommuner

Diarienummer : 2011/256/180
Departement/Myndighet : VindIn AB
Besvarad: