Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt 2008-2009

Diarienummer : 2007/200/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kalmar län
Besvarad: