Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Norra Östersjöns vattendistrikt 2008-2009

Diarienummer : 2007/262/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västmanlands län
Besvarad: