Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Bottenvikens vattendistrikt med Torneälvens avrinningsområde 2008-2009

Diarienummer : 2007/261/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad: