Överklagande i fråga om vattenskyddsområde för Öresjö vattentäkt, Borås kommun

Diarienummer : 2009/2450/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: