Ny bro över Umeå älv vid Killingholmen - Samrådsunderlag för vattenverksamhet

Diarienummer : 2012/1829/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: