NCC Roads AB angående anläggande och drift av tidsbegränsad utskeppningshamn och tillfällig bro vid Norvik, Nynäshamns kommun

Diarienummer : 2013/927/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: