Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram Förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå

Diarienummer : 2013/1887/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: