Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Diarienummer : 2013/1980/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: