Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömål på ny grund (rapport 6420, mars 2011)

Diarienummer : 2011/1010/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: