Miljökonsekvensbeskrivning i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) om SydVestlinken – Ny kraftförbindelse mellan Norge och Sverige

Diarienummer : 2011/2074/184
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: