Ludvika kommuns förslag till ny kommuntäckande översiktsplan

Diarienummer : 2012/1404/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarnas län
Besvarad: