Lidingö stads ansökan om omprövning av vissa bestämmelser för Gamla Lidingöbron mellan Lidingö stad och Stockholms stad

Diarienummer : 2013/2112/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: