Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

Diarienummer : 2017/1754/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: