Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - tillägg till översiktsplan för Avesta kommun

Diarienummer : 2013/547/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Dalarnas län
Besvarad: