Lagligförklaring och ombyggnad av Sångendammen i Sångens utlopp ur sjön Sången och installation av en fiskväg

Diarienummer : 2012/1033/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: