Kungörelse Planutställning - Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft för Torsås kommun, Kalmar län

Diarienummer : 2009/1840/184
Departement/Myndighet : Torsås kommun
Besvarad: