Kungörelse Mål nr M 8303-18 Kvarnholmen Utveckling AB har ansökt om tillstånd till anläggande av kaj m.m inom fastigheterna Sicklaön 38:1 och Sicklaön 37:40 i Nacka kommun

Diarienummer : 2019/338/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: