Kungörelse angående ansökan om lagförklaring av befintliga anläggningsdelar m.m. i Järbo övre och nedre vattenkraftverk vid Ormesäters ström i Färglanda Kommun, Västra Götalands län

Diarienummer : 2012/504/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt
Besvarad: