Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av E22 delen trafikplats Lund södra samt väg E22 mellan trafikplats Lund södra och trafikplats Råby i Lund och Staffanstorps kommun Skåne län

Diarienummer : 2017/1890/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: