Kompletterande utredning angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att anlägga motorsportanläggningen Viking Motor Park samt tillstånd till vattenverksamhet, Enköpings kommun

Diarienummer : 2013/881/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: