Järnvägsplan för Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken/Kville. Samråd även för tillståndsansökan för vattenverksamhet samt Natura 2000

Diarienummer : 2011/898/184
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: