Inriktning för prioritering av elanvändare enligt Styrel

Diarienummer : 2010/1692/184
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad: