Inbjudan till samråd med anledning av planerad muddring av Hindersöns farled inför ansökan om ändringstillstånd enligt 11 kap. 9 § Miljöbalken, inom Luleå skärgård i Norrbottens län

Diarienummer : 2018/2516/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment AB
Besvarad: