Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken-Kville

Diarienummer : 2011/898/184
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: