Granskning av förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun, avseende områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, s.k. LIS-områden

Diarienummer : 2013/600/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad: