Granskning av förslag till ny kommuntäckande översiktsplan för Luleå

Diarienummer : 2013/146/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad: