Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, Gällivare Kommun

Diarienummer : 2013/1162/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad: