Godsstråket genom Bergslagen - ombyggnad till dubbelspår av delen Stenkumla-Dunsjö. Fråga om avstående från tillåtlighetsprövning

Diarienummer : 2010/2069/184
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: