Gång- och cykelväg utmed väg 610 delen Steninge-Stensjö, Halmstad och Falkenbergs kommuner, Hallands län, samt utmed vägar 735 och 768 delen Stranninge-Ås, Falkenbergs och Varbergs kommuner

Diarienummer : 2014/1869/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: