Förslag till vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplan för Piteå kommun

Diarienummer : 2012/1333/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad: