Förslag till verksamhetsmodell för geodatasamverkan

Diarienummer : 2009/2159/184
Departement/Myndighet : Lantmäteriverket
Besvarad: