Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter till skydd för ytvattentäkterna i Vallsjön och Ärnanäsasjön, Sävsjö och Nässjö kommuner

Diarienummer : 2012/661/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Jönköpings län
Besvarad: