Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter till skydd för ytvattentäkten i Vixensjöarna, Eksjö kommun

Diarienummer : 2011/1264/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Jönköpings län
Besvarad: