Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter till skydd för grundvattentäkten vid Ränneslätt, Eksjö kommun

Diarienummer : 2011/1281/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Jönköpings län
Besvarad: