Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter till skydd för grundvattentäkten utanför Mariannelund, Eksjö och Vimmerby kommuner

Diarienummer : 2011/1237/184
Departement/Myndighet : Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar Län
Besvarad: