Förslag till vattenskyddsområde för Vättern

Diarienummer : 2012/890/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västra Götalands län
Besvarad: