Förslag till vägplan för anläggande av gång- och cykelväg längs väg 323, sträckan mellan väg 87 och Indalsälven samt ombyggnad av korsningen väg 87/323 i Hammarstrand, Ragunda, kommun Jämtlands län

Diarienummer : 2014/516/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: