Förslag till vägledning för samverkansområdena - Att arbeta i samverkansområden enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Diarienummer : 2010/1587/184
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad: