Förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun - Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Diarienummer : 2013/600/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad: